yayla türk hakkında
yayla türk hakkında

Kalite Politikamız

Yayla Türk, ISO 22000-2018, ISO 9001 Sertifikalarına ve Helal Et Sertifikalarına sahiptir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Et ürünleri ve kanatlı et ürünleri tasarımı , üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren kuruluşumuz;
• Sürekliliği sağlanmış üretim, proses ve ürün kalitesi için Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin entegrasyonu ile ilgili standartların şartlarını ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve Hijyenik Şartlarda tüm yasal mevzuatlarıa uygun üretim yapmayı,
• Müşteriye kadar olan tüm proses aşamalarında meydana gelebilecek olası Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Tehlikelerin kontrolünü sağlamayı,
• Çalışanlarımızın Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına uymasını ve gerekli eğitimlerini almalarını sağlamayı,
• Çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, hem hammadde kullanımını uygun değerlerde tutmak ve oluşan atıkların uygun geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmayı,
• Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmayı,
• Bütün faaliyetlerin çevresel etkilerini minimuma indirmeyi,
• Kurumsal bir kimlik ve etik değerlerimizle pazarda ilerlemeyi sağlamayı,
• Müşteri şartlarına uyma ve beklentileri karşılama yolu ile tam müşteri memnuniyetinin sağlamayı,
• Yasal mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmeyi,
• Verimliği arttırmak ve sistemin daha iyiye gidecek şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
• Ulusal ve Uluslararası standartlara, yasa ve mevzuatlara uygun olmak
• Gıda Güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,
• Gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek firmaya adaptasyonunu sağlamak
• Yüksek verimliliği hedef alarak gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulamak
• Gıda Güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,
• Her zaman güvenilir bir firma olmak
• Ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek
• Çalışanların motivasyonunu sürekli arttırmak
• Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını kaliteli üretimle güvence altına almak
• Çalışanlarını gıda güvenliği konusunda işi en iyi yapacak şekilde eğitmek
• Performans değerlendirmelerinde hijyene uyumu öncelikli olarak dikkate almak
• Çalışanlarına amaca ulaşmada gerekli her türlü desteği sağlamak,
• Uygun kalitede ve güvenilirlikte malzemenin satın alımını sağlamak
• Ulusal ve Uluslararası standartlara, yasa ve mevzuatlara uygun olmak
• Kalibrasyonsuz ölçüm aleti kullanmamak.
FULYA DIŞ TİCARET VE TURİZM A.Ş.